další
info
další
info
další
info

Firma, škola, obec

Zapojte do třídění baterií i své okolí.

Proč? Baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, se mohou stát vážnou zátěží pro životní prostředí
i lidské zdraví. Tříděním a následnou recyklací se z nich mimo jiné získávají zpět některé kovy. Chráníme tak přírodu před další a zbytečnou těžbou.

Přátelé

Věnujte designovou krabičku ECOCHEESE jako originální dárek svým přátelům. Řekněte jim o projektu ECOCHEESE
a pozvěte je na naše facebookové stránky.

Firmy

Umístěte sběrnou nádobu na použité baterie na svém pracovišti. Zdarma vám dodáme boxy vybraných velikostí
a zajistíme odvoz a recyklaci baterií. Zavedením sběru baterií
pro zaměstnance navíc učiní vaše firma významný krok
v prezentaci své společenské odpovědnosti (CSR).

Školy

Zapojte do sběru baterií i vaši mateřskou, základní nebo střední školu v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Hlavním cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Účast je zcela zdarma.

Obce

Pomozte snížit množství baterií a akumulátorů, které jsou
vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Mysli ECO, řekni CHEESE :-)