O projektu

ECOCHEESE je ekologický projekt, jehož ambicí je naučit rodiny i jednotlivce třídit použité baterie.
ECOCHEESE je také atraktivní sběrná nádoba na vybité baterie, kterou zájemci obdrží v rámci České republiky zdarma až do své poštovní schránky.

Projekt spustila roku 2011 společnost ECOBAT. Ještě v tom samém roce získaly krabičky ECOCHEESE prestižní ocenění
v soutěži Metro Zlatá pecka 2011 v kategorii obalového designu. Od té doby se kolekce ECOCHEESE rozrostla o nové velikosti a barvy sběrných nádob, kterých se již rozdalo
přes 150 000 kusů.

ECOBAT s.r.o., provozovatel projektu ECOCHEESE, je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci přenosných baterií a akumulátorů v České republice. Dlouhodobě se také aktivně podílí na zvyšování povědomí široké veřejnosti o problematice recyklace baterií.